Det er fullt mulig å forberede seg på tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Hvert år gjennomfører Arbeidstilsynet mange tusen besøk på norske arbeidsplasser med ett overordnet mål: Passe på at norske arbeidsgivere følger kravene i arbeidsmiljøloven. Bygg, anlegg, industri og verksteder er blant bransjene som ofte havner under «lupa». Er dere forberedt på tilsyn?

Arbeidstilsynet dukker opp hos cirka 15000 bedrifter hvert år. Rundt regnet tilsvarer dette én av 17 virksomheter. De fleste besøkene er planlagte og varslet per brev. Uanmeldte tilsyn skjer som regel på bakgrunn av tips. I tillegg gransker Arbeidstilsynet alle alvorlige arbeidsulykker som skjer på norske arbeidsplasser.

Fokus på bransjer som sysselsetter håndverkere

En del av Arbeidstilsynets virksomhet er organisert i satsinger, der de gjennomfører egne inspeksjoner i spesifikke bransjer eller med spesielle arbeidsmiljøfaglige tema på agendaen. Ikke så rent sjelden er det håndverkerbransjer som blir valgt ut.

Som et eksempel valgte Arbeidstilsynet i juni 2017 å sette et spesielt fokus på fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden på byggeplasser. De stanset arbeidet på 132 av 336 byggeplasser, altså 2 av 5.

Grunnene til at Arbeidstilsynet er opptatt av forhold på arbeidsplasser hvor det utføres håndverk er flere:

 • Risikoutsatte yrker – krevende arbeidsforhold og arbeidsutstyr.
 • Høy andel utenlandske arbeidere – stiller strengere krav til arbeidsgivere, blant annet opplæring.
 • Utenlandske arbeidere er også mer utsatt for ulykkesrisiko og tilfeller av sosial dumping.
 • Håndverkerbransjer har gjennom årene hatt et ufordelaktig «rykte» når det gjelder å følge reglene rundt lønn, skatt og arbeidsmiljø.

Dette ser Arbeidstilsynet etter

Virksomheten blir varslet med et brev før en inspeksjon. Der informerer Arbeidstilsynet om hva de ønsker å se på, og hvilken dokumentasjon bedriften bør ha klar når de kommer.

Dette er noen av punktene de vil se hos arbeidsgivere som har håndverkere i arbeid:

 • Bygg og anlegg: Alle som jobber på arbeidsplassen har HMS-kort (byggkort)
 • Alle har riktige klær og riktig utstyr til jobben de skal gjøre
 • Arbeidstakere som opererer maskiner har sertifikat på opplæring
 • Arbeidstakere som jobber i høyden har godkjent fallsikringsutstyr (gjelder også bilverksteder med høye kjøretøy)
 • Alle har tilgang til bruksanvisninger på verktøy og utstyr de bruker i arbeidet
 • Arbeidstakere som jobber med kjemikalier har tilgang til sikkerhetsdatablader
 • Førstehjelpsutstyr er lett tilgjengelig
 • Arbeidsplassen har skilting og merking som gjør den til et tryggere sted å være

Målet med tilsynet er ikke å finne feil, men sikre at arbeidstakere jobber under forsvarlige forhold. Arbeidsgivere er ansvarlig for sine ansatte, og Arbeidstilsynets rolle er først og fremst å passe på at arbeidsgivere tar sitt ansvar på alvor. 

Ha dokumentasjonen klar

Så er det nå engang sånn at det ikke er godt nok bare å gjøre ting riktig – du må også kunne dokumentere det. Denne dokumentasjonen er Arbeidstilsynet interessert i å kikke på. 

Dokumentere HMS-arbeid

For det første: Dere må kunne dokumentere at dere jobber aktivt og bevisst med HMS. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig gjennom et HMS-system.

Det er ingen konkrete krav til hvordan et HMS-system skal se ut, men Arbeidstilsynet ønsker å se «et levende system». Tykke permer som ikke er i bruk har ingen verdi. En åpenbar fordel med nettbaserte HMS-systemer, og spesielt de som fungerer godt på mobile flater, er at de alltid er tilgjengelige der dere jobber – også i ambulerende yrker.

Ved et tilsyn skal du kunne vise skriftlige beskrivelser av

 • mål for virksomhetens HMS-arbeid
 • organisering av virksomheten, med definering av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • kartlegging av risiko og hvordan dette er gjennomført
 • handlingsplan for HMS-tiltak med beskrivelse av hva, når og hvem som er ansvarlig
 • rutiner for håndtering av feil, mangler og uønskede hendelser
 • hvordan HMS-arbeidet evalueres og vedlikeholdes

LES OGSÅ: HMS på verkstedet – er du tilstrekkelig sikret?

Du skal også kunne dokumentere at du som arbeidsgiver (øverste leder) har gjennomført grunnopplæring i HMS etter Arbeidsmiljøloven § 3-5.

Dokumentere ansvarlighet

Videre må du være forberedt på at Arbeidstilsynet vil se bevis på at du er en ansvarlig arbeidsgiver:

 • Gyldige arbeidskontrakter for alle dine ansatte som viser at dere følger reglene for arbeidstid, lønns- og arbeidsvilkår.
 • Dokumentasjon som viser at dine ansatte har fått nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsverktøy og utstyr, og at de har forstått opplæringen.
 • Noen typer opplæringer og kontroller på utstyr krever at du bruker sertifiserte leverandører. Du skal kunne legge fram dokumentasjon på at dette er i orden på din arbeidsplass.
 • Sikkerhetsdatablader (tidligere kalt HMS-blader) som inneholder informasjon om stoffets egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kjemikalier. Både i forskrift om utførelse av arbeid og i Arbeidsmiljøloven er det krav om at virksomheter skal ha et stoffkartotek for kjemikalier, og at dette må være oppdatert til enhver tid. 

LES OGSÅ: Slik oppretter dere et stoffkartotek

Husk at Arbeidstilsynets oppgave er å sikre gode og trygge arbeidsplasser! Driver du seriøst og har et aktivt og bevisst forhold til HMS har du lite å frykte ved et tilsyn, selv om du har noen mindre mangler.

Ny strategi for utvelgelse - flere useriøse skal tas!

I perioden fra januar 2017 og frem til 2019 prioriterer Arbeidstilsynet enda sterkere å bekjempe useriøse virksomheter. Dette gjør de blant annet ved hjelp av et nytt utvalgssystem som bidrar til å identifisere bedrifter etter en risikoprofil. Aktører som jobber godt med HMS og ellers følger spillereglene i arbeidslivet, kan bli nedprioritert for tilsyn i en periode.

Men: Selv om mer av Arbeidstilsynets ressurser settes inn på å gå etter de useriøse og kriminelle, kan de ikke slutte å gjøre forebyggende tilsyn i det seriøse arbeidslivet. Manglende forebygging av arbeidsrelaterte dødsfall, skader og sykdom koster samfunnet cirka 30 milliarder kroner i året, og mesteparten av dette skjer i seriøse virksomheter.

LES OGSÅ: De vanligste personskadene i byggenæringen, og hvordan unngå dem?

Den nye strategien betyr altså ikke at noen kan føle seg helt trygge på at de ikke får tilsyn, men driver du virksomheten din som du skal og bør, reduserer du sannsynligheten for at du blir valgt ut. 

Har du ting på stell reduserer du også sannsynligheten for at Arbeidstilsynet finner feil hvis de kommer på tilsyn. Og viktigst: Du reduserer risikoen for at uhell skjer på arbeidsplassen din. Mange gode grunner til å være forberedt på besøk fra Arbeidstilsynet, med andre ord.

Last ned gratis e-bok  Würthmannens topp 10: Dette MÅ du ha i orden på verkstedet