Er du tilstrekkelig sikret når du jobber på verkstedet?

Det er lett å tenke at HMS først og fremst er et arbeidsgiveransvar. Men slik er det ikke lenger - og det er uansett feil å tenke slik. HMS er også det du gjør for å sikre deg selv og de rundt deg, slik at ingen utsettes for risiko eller skade når du er på jobb. Er du tilstrekkelig sikret når du gjør ulike oppgaver på arbeidsplassen? Her får du en «selvsjekkliste».

Arbeidsrelaterte skader og ulykker skjer så ofte som hvert tredje sekund. Det er alle de uønskede hendelsene hvor omfang og konsekvenser viser seg raskt: Fra små rifter til store, fatale ulykker.

Senskadene kommer i tillegg. Det er de uheldige arbeidssituasjonene hvor konsekvensene først viser seg etter en tid – noen ganger lang tid – når det kanskje er for sent å gjøre noe for å rette dem opp. Hver eneste dag er det tusenvis av arbeidere som, ofte uten å tenke over det, legger grunnlaget for en dårlig helseframtid og utsetter seg selv og andre for senskaderisiko.

Stopp! Tenk! Hvilken jobb gjør du nå?

Du er sikkert kjent med at ordet risikoanalyse brukes i HMS-sammenheng. Synes du det høres komplisert ut? Det er det ikke.

Risikoanalyse i sin enkleste form tar noen sekunder og krever ikke annet enn at du bruker hodet. Stopp opp et øyeblikk og still deg selv noen kontrollspørsmål: Hvilken jobb skal jeg gjøre nå? Er jeg kledd for den? Har jeg riktig utstyr? Riktig verktøy? Kan noe gå galt? Med meg selv? Med andre?

Skal bare

Du «skal bare» gjøre den jobben kjapt. Den jobben som du vet så godt hvordan du skal gjøre, for du har gjort den så mange ganger før. Hanskene ligger så langt unna, det går sikkert bra å gjøre det du skal uten, bare denne ene gangen.

Du «skal bare» slipe litt – ingen stor greie, det er fort gjort. Brillene ligger ikke der du trodde de var, og den maska du har for hånden er kanskje ikke helt ideell for jobben du skal gjøre – men pytt! Det går nok helt fint.

Du «skal bare» en liten tur opp på busstaket og sjekke noe, det er fort gjort. Trenger ikke fallsikringsutstyr til en så liten greie – du er rask, ingen trenger å se at du klatrer opp, heller.

Det skjer ikke meg!

Jeg lover deg: Det kan skje hvem som helst. Deg også!

Jeg har ikke undersøkelsene til å underbygge det, men jeg vil likevel ta sjansen på å hevde at flertallet av de som har havnet i arbeidsskadestatistikkene tenkte at det ikke kom til å skje dem. Mange tenkte nok ikke engang over at det de gjorde innebar en risiko!

De skumleste risikosituasjonene oppstår når vi utfører oppgaver på autopilot, hvor vi ikke engang vurderer å spørre oss selv om det vi gjør (som vi «alltid» har gjort) kan utgjøre en risiko for oss selv eller mennesker rundt oss.

CTA HMS

Slik sikrer du deg selv og andre på arbeidsplassen

Å sikre seg selv handler først og fremst om å være bevisst på hvordan du jobber og bruke hodet – rett og slett!

Sett deg godt inn i hvilke forhold og situasjoner som kan utgjøre risiko for deg på arbeidsplassen, og ta ansvar for at du har det du trenger for å gjøre en trygg jobb. Dette innebærer både å følge de sikringstiltakene som er på plass, og etterspørre de som mangler.

«Selvsjekkliste» ved hver jobb du skal gjøre:

Hovedspørsmål: Hvilken jobb skal jeg gjøre nå?

 • Bruker jeg riktig verktøy til jobben som skal gjøres?
 • Mestrer jeg verktøyet jeg skal bruke? Har jeg fått opplæring i å bruke det?
 • Har jeg på riktige klær?
 • Krever jobben ekstra beskyttelsesutstyr?
  • Hansker
  • Briller/ansiktsskjerm
  • Hørselvern
  • Knebeskyttere
  • Åndedrettsmaske
  • Hjelm
  • Annet?
 • Vil ekstra hjelpemidler gjøre jobben mindre belastende?
  • Løfteutstyr
  • Arbeidskrakk (avlastning)
  • Trapp/stige
  • Liggebrett
  • Annet?
 • Er arbeidsstasjonen min ryddig, slik at det ikke er risiko for uhell som følge av rot?
 • Er forholdene i lokalet lagt til rette for jobben jeg skal gjøre?
  • Plass
  • Lys
  • Ventilasjon
 • Kan andre bli berørt av jobben jeg skal gjøre?
  • Er det fare for gnist- eller væskesprut?
  • Kan noe falle ned på andre?
  • Lager jobben høye lyder som kan være ubehagelige eller farlige for andre?
  • Bør andre få mulighet til å beskytte seg mot jobber som støver eller avgir gasser?

HMS er et felles ansvar på arbeidsplassen

Når du tar ansvar for egen HMS i arbeidsdagen setter du også et godt eksempel for din kolleger. Hvis flere gjør som deg, blir arbeidsplassen et tryggere og bedre sted å jobbe for alle!

Hovedansvaret for HMS ligger fortsatt hos øverste leder, men i siste versjon av Arbeidsmiljøloven har arbeidstakers medvirkningsplikt fått en større betydning. Det holder ikke nødvendigvis å "skylde på sjefen" når noe ikke er i orden. Sikkerhet på jobb er dugnadsarbeid!

Denne artikkelen er ment som innspill til hvordan du kan få mest mulig positivt, og minst mulig negativt, ut av din praktiske arbeidsdag.

Med ønske om en god og trygg dag!