Fuging er en stadig viktigere del av arbeidet både i verkstedet og på bygg. Gjør du feil her, blir det lett reklamasjoner ut av det, med de kostnadene det medfører. Her er de vanligste feilene – og hva du kan gjøre for å unngå dem.