Montere i betong? Her tar vi deg gjennom korrekt fremgangsmåte for innfesting med ekspansjonsanker.

Ekspansjonanker - en godt utprøvd løsning

Ekspansjonsankeret er kjent produkt for de fleste som har erfaring med tyngre forankring i betong. Løsningen er vel utprøvd, og man er sikret en solid innfesting med høy kapasitet. Det er imidlertid svært viktig at ankeret blir montert på korrekt vis. Et ekspansjonsanker er nemlig konstruert på den måten at ekspansjonsklipset vil ekspandere når konusen trekkes opp i klipset når ankeret forspennes. Når klipset ekspanderer vil det skape en sterk og solid forbindelse mot betongen. Se bilde under.

ekspansjonsanker

Her er det flere fallgruver ved montering som kan svekke innfestingen:

  1. Man trekker til for lite. Da vil klipset ekspandere for lite, og man får en løs forankring.
  2. Man trekker til for mye. Da vil man trekke konusen for langt inn i klipset. Dette vil kunne bidra til at man ‘’stresser’’ stålet eller reduserer kapasiteten i betongen ved at man fremprovoserer riss i betongen.
  3. Man rengjør for lite, så vil borestøvet fungere som et ‘’kulelager mellom anker og betongen.
  4. Man bruker feil diameter på boret, eller borer for grunt. Dette vil gå utover kapasiteten på innfestingen.

Les også: Slik forankrer du med kjemisk anker

Fremgangsmåte for montering av ekspansjonsanker

1. Bor hullet

Benytt et godt betongbor og en god borhammer, gjerne med et fireskjærs betongbor. Dette vil gi et jevnt hull som er optimalt for ekspansjonsbolter. Du finner riktig diameter til det aktuelle ankeret på produktinformasjonen på produktet. Borehullet må være litt lenger enn selve bolten.

2. Rengjør borehullet

Som nevnt tidligere er dette svært viktig for å få en solid montering. Blås tre stør i borehullet med trykkluft og børst av overskytende støv.

3. Monter gjengebolten

Monter så gjengebolten ved å presse den inn i borehullet og slå den inn med hammer. Når bolten er inne trekker du den til med momentnøkkel til momentet som er beskrevet på esken. Dette er kritisk viktig for å unngå under- eller overtrekking. Nå er bolten ferdig montert og klart til å belastes.

Hvordan sikrer man at man trekker til med riktig moment ? Jo, man er nødt til å bruke en kalibrert momentnøkkel og trekke til med det momentet som står oppgitt for den aktuelle dimensjon.

Les også: Slik bruker du vår betongskrue

ekspansjonsanker fremgangsmåte

Husk rett verneutstyr

Sist, men ikke minst må du huske på verneutstyr. Bruk egnede hørselvern, arbeidshansker og vernebriller for å unngå skader på hender og øyne under boring. 

CTA-betongbor