Ta branntettingen selv.jpg


Ved rehabilitering og nybygg må åpninger, gjennomføringer, huller og sprekker i bygg tettes for å hindre eller forsinke spredning av brann og røyk. Din virksomhet kan med fordel ta branntettingen selv.

Last gjerne ned vår infografikk med detaljer om branntetting.

Papirene i orden

Mange bedrifter velger å leie inn et eksternt firma til branntetting. Det er jo beroligende å plassere ansvaret hos spesialisten og vite at «da har jeg papirene i orden og det formelle på plass».


Men husk at ansvaret uansett ligger hos den som står for selve kjerneoppdraget. Er det lagt ny inntaksledning i et rekkehus, med gjennomføringer på loftet til hver boenhet, er det ditt firma som signerer på at brannskillene er intakte. Når de har leid inn eksterne, er det innleier som må dokumentere forholdet.

Kurs

Kunnskap  er alfa omega! Würth tilbyr branntettekurs for dem som ønsker å arbeide med branntettinger. 


Branntettekurset setter deg i stand til å utføre passiv brannsikring riktig. På branntettekurset får du spesialkunnskap om branntetting i henhold til gjeldende forskrifter. Du vil også bli undervist i branntekniske begreper, inkludert europeiske brannklasser, og definisjoner, samt eksempler på anvendelse. Basert på eksempler som kan relateres til det virkelige liv, vil du få en gjennomgang av alle branntettingsprodukter og en utdyping av forskjellige tetningsmetoder og dokumentasjon til utført tetting.

Les mer: Egenskapene ved ulike branntettingsmidler

CTA-branntetting

Mer på fakturaen

Fordelene med å ta branntettingen selv er både faglige og økonomiske.

Økonomisk får virksomheten en post til på fakturaen til oppdragsgiver, og det betyr økte inntekter på hver jobb. Faglig kan du få en mer effektiv prosess.

Hvis håndverkeren er kurset i branntetting, vet hun hvilken diameter som kreves i ulike situasjoner og jobber med branntetting i tankene fra start. 

Meld deg på kurs her.

Last ned gratis guide:  Branntetting - Hva bruker du hvor?