Ta branntettingen selv.jpg

Branntetting av gjennomføringer i gulv og vegg utføres ofte av spesialister, men du kan med fordel kvalifisere deg og din elektriker- eller rørleggervirksomhet til å ta disse oppgavene selv. Fordelene er mange.

Ved rehabilitering og nybygg må åpninger, gjennomføringer, huller og sprekker i bygg tettes for å hindre eller forsinke spredning av brann og røyk. Her finnes det egne firmaer som har dette som spesialfelt.

Etter at rørlegger og elektriker har gjort sine oppgaver, tar spesialistene over: Særlig på de store entreprenøroppdragene tar de jobben med å sikre gjennomføringer på denne måten.

Last gjerne ned vår infografikk med detaljer om branntetting.

Papirene i orden

Hvis du har mindre prosjekter i porteføljen din, er det ikke noe i veien for at du tar disse oppgavene selv. Og da kan du også selv ta betalt for dette. Mange velger å leie inn et eksternt branntettingsfirma fordi de tror det er så vanskelig. Det er jo beroligende å plassere ansvaret hos spesialisten og vite at «da har jeg papirene i orden og det formelle på plass».

Men husk at ansvaret uansett ligger hos den som står for selve kjerneoppdraget. Er det lagt ny inntaksledning i et rekkehus, med gjennomføringer på loftet til hver boenhet, er det ditt firma som signerer på at brannskillene er intakte. Når de har leid inn eksterne, er det innleier som må dokumentere forholdet.

Kurs

Bedriften må sende medarbeidere på kurs for å håndtere disse oppgavene. Det er ikke krav om at hver eneste håndverker settes på skolebenken, men noen nøkkelpersoner kan formidle kompetansen videre til sine kolleger.

Her er et lynkurs:

  • Branntetting er sikring av hull og andre gjennomføringer til rør og kabler ved rehabilitering eller nybygg ved hjelp av fast eller ekspanderende materiale.
  • Hensikten er å hindre spredning av flammer og røyk når det først har brutt ut brann.
  • Det kan også være behov for å sikre sprekker og andre åpninger der brannen kan spre seg.

Les mer: Egenskapene ved ulike branntettingsmidler

Forsinkelse

En slik tetting alene klarer ikke å stoppe en brann fra å spre seg, men den gir beboere bedre tid til å komme seg i sikkerhet. Ulike typer branntetting forsinker prosessen ved at de skaper barrierer på eksempelvis 30, 60 eller 120 minutter. Her er det ulike krav til barrierer for ulike bygg, som barnehage eller eldreinstitusjon.

CTA-branntetting

Mer på fakturaen

Fordelene med å ta branntettingen selv er både faglige og økonomiske.

Økonomisk får virksomheten en post til på fakturaen til oppdragsgiver, og det betyr økte inntekter på hver jobb.

Faglig kan du få en mer effektiv prosess. En ekstern spesialist skal komme til dekket bord, men kan i stedet oppdage at elektriker har boret opp med for liten diameter. Da må det bores opp på nytt med stor nok diameter, og ledninger må trekkes på nytt. Dette er forsinkende og fordyrende detaljer i prosjektet.

Les også: Sikkerhet på arbeidsplassen - dette må du vite om brannslukkingsapparat 

Bedre jobb

Hvis den samme håndverkeren er kurset i branntetting, vet hun hvilken diameter som kreves i ulike situasjoner og borer rett dimensjon på gjennomføringene første gang.

Nå er det ikke bare de små firmaene på de mindre jobbene som har fordel av slik kompetanse. Hvis du jobber på et større anlegg der et eksternt firma gjør branntettingen, er det bare en fordel om du har kunnskapen på plass.

Da kan du legge til rette for en mest mulig smidig jobb for disse spesialistene ved at du vet hvilke dimensjoner som gjennomføringene skal ha.

Last ned gratis guide:  Branntetting - Hva bruker du hvor?