Utføre branntetting selv.jpg

For å ta oppgaven med forsvarlig branntetting i egen regi, må du sette deg inn i hva slags remedier som kreves til de ulike oppgavene. Her skal du få noen tips.

Her snakker vi om å hindre spredning av varme og røyk ved brann. Etter å ha laget gjennomføringer for rør, ventilasjon eller kabling, må de tettes på forskriftsmessig måte. Hva du trenger for å utføre denne branntettingen, avhenger av hva slags jobb som er utført.

Last ned: Infografikk om branntetting

Klassifisering

For å fastslå hva du trenger, tar du utgangspunkt i hva byggetegningen angir av klassifiseringen for branntetting i det aktuelle området. Hvis tegningen angir klassifisering EI60 for en lettvegg, vil leverandøren av branntetting ha en guide som viser hvilke midler som skal til.

I dette tilfellet trenger du en brannhemmende akryl og bakdytt (dytteremse) på hver sin side av åpningen i en angitt tykkelse for å innfri 60 minutters-kravet.

Les mer: Brannklassifiseringer i branntetting

Alternativene

Det finnes en rekke ulike produkter og materialer for branntetting. De har forskjellige egenskaper og gjør jobben på ulike måter etter som hva slags behov som skal dekkes. La oss se nærmere på de viktigste.

Brannhemmende akryl

Brann-akryl brukes i 90 prosent av branntettings-jobbene. Den leveres i patron og pølse og er enkel å jobbe med. Stoffet er egnet til både store og små gjennomføringer, av både kabel og rør i vegg og tak, enten det er mur, betong, gips eller tre. Du får brann-akryl i mange varianter, men det er utviklet produkter som er spesielt egnet til disse oppgavene.

De koster noe mer, men fyller nesten dobbelt så mye som standard-produktene. Du sparer også tid når gjennomføringene fylles raskere. Dermed er det ren økonomi i å satse på en høykvalitets akryl som er fremstilt for branntetting.

Skal du i tillegg ivareta lyd krav, så finnes det brannakryl med dokumentert god lyddemping.

Bakdytt

En bakdytt kalles også for dytteremse og brukes sammen med akrylen. Den er silikatbasert og benyttes for å redusere spredning av røyk. Den legges inn fra baksiden av åpningen og gir deg samtidig kontroll med dybden på akrylfugen.

Mørtel

Er det snakk om gjennomføring i et dekke, finnes det flere alternativer, som gipsmørtel. Den egner seg på flere overflater, som Leca eller stål, men ikke til montering av dører eller annet som innebærer mye bevegelse.

Mansjett

Plastrør eller kabler i bunt kan sikres med en rørmansjett. Inni denne finner vi et grafittbasert svellende materiale som utvider seg ved varmeutvikling. Denne er imidlertid ikke den beste løsningen der det hele tiden er fuktig.

Brannplate

Har du en åpning i vegg eller dekke, vil en brannplate være løsningen for å lukke. Hvis det er lagt mye infrastruktur gjennom en vegg, er en slik brannplate effektiv for å få tilfredsstillende beskyttelse.

Dette er en konstruksjon basert på steinull som også er egnet til forsvarlig branntetting av utsparinger i materiale som betong og gipsvegg og rundt tekniske gjennomføringer.

Les også: Ta branntettingen selv

Kompetanse

Årsaken til at jeg tar opp disse detaljene, er du med fordel kan utføre branntettingen selv. Mange velger å sette en slik oppgave bort til spesialister. Her har du imidlertid muligheten til å tjene noen ekstra kroner på en oppgave som slett ikke er så vanskelig.

Naturlig nok bør du ta et kurs, noe en oppegående leverandør av branntettingsmidler kan gi deg.

Om du selv ikke har mulighet, bør virksomheten sørge for at i det minste én medarbeider får kompetanse på området. Da kan han eller hun lære det videre til kollegene.

Gevinstene er både økt inntekt, mer varierende arbeidsoppgaver og et mer helhetlig overblikk over prosjektet.

Dokumentasjon

Husk at virksomheten må kunne dokumentere den branntettingen som er foretatt. Detaljer om dette får du på kurset. Som en ekstra service kan du sette opp en klistrelapp på stedet med informasjon om hva som er gjort med hvilke midler. Spør etter slike klistrelapper hos leverandøren din.

Denne infografikken gir deg ytterligere innblikk i hva slags branntettingsmidler du trenger i ulike områder i et bygg:

Last ned gratis guide:   Branntetting - Hva bruker du hvor?