Last ned gratis program for dimensjonering av betongforankring

Forankring i betong er en sentral komponent i moderne byggeri, og krever nøye utregninger av lokal overføring av laster til konstruksjon. Bestemmelse av laster i prosjekteringsfasen blir da bestemmende for dimensjonering av forankring for å oppnå foreskrevet lastkapasitet og sikkerhetsnivå.

Mange produkter

Produktutvalget for betongankere er stort, med hvert produkt tilpasset et spesielt bruksområde, som for eksempel betonghimling, lekting, nedsenking av himling, svill, listing, balkong, kabelbroer, rekkverk og oppheng bad. Krav til dimensjonering vil varierere i hvert enkelt tilfelle, og det samme vil kravene til ankerets fysiske beskaffenhet og materiale – fra mekaniske høylastankere og kjemiske høylastankere til mekaniske mellomtunge og lette ankere.

Bruksområdet avgjørende

Alt avhenger av bruksområde – både laster, innvirkende strekk- og/eller skjærekrefter, betongens fasthetsklasse, og bruksmiljø, for eksempel om produktet skal fungere i fuktig eller tørre omgivelser.

Etter utregning av laster må altså dimensjoneringen bestemmes i hvert enkelt tilfelle, noe som kan være en svært omfattende oppgave i et moderne bygg, der ankere lett kan komme opp i et betydelig antall. Hvert enkelt ankerfeste må dimensjoneres i henhold til opptredende laster.

Effektivisering

Heldigvis finnes det løsninger som effektiviserer disse utregningene, blant dem Würth Dimensjoneringsprogram for betongforankring. Programmet dimensjonerer forankringen i henhold til ETAG 001, annex C. Dette dokumentet er utarbeidet av European Organisation for Technical Assessment – EOTA – som har forgreninger til offisielle medlemmer over hele Europa. I Norge er det SINTEF Byggforsk som er offisielt medlem av EOTA.

Dimensjoneringsprogrammet er på norsk og er tilrettelagt for norske forhold. Programmet er øremerket Rådgivende ingeniører og BA-ingeniører som forbereder forankringsarbeider i prosjekteringsfasen eller i tiden før forankring, men er også anvendelig for andre med teknisk forståelse. Det er lagt vekt på et svært brukervennlig dimensjoneringsprogram med oversiktlige inntastingsgrep og utskrifter. De fleste av våre forankringsprodukter har Europeisk Teknisk Vurdering – ETA – og er lagt inn i programmet for dimensjonering.

Det koster ikke noe å laste ned eller bruke programmet. Under nedlasting kommer våre brukerforutsetninger samt generelle ansvarsforhold ved dimensjoneringsarbeider opp som skjermtekst. Teksten anses som lest og akseptert når dimensjoneringsprogrammet er nedlastet og tatt i bruk.

 

Se vårt dimensjoneringsprogram her