Branntetting-illu_1.jpg

Når firmaet ditt tar på seg oppdraget med å bygge eller rehabilitere et næringsbygg, tar dere samtidig ansvar for brannsikkerheten for mange mennesker. Hvilke produkter dere velger å bruke til brannfuging og branntetting kan være direkte avgjørende for om en eventuell brann forblir lokal, eller utvikler seg til en stor ulykke.

Aktører i byggemarkedet har i hovedsak to forskrifter å forholde seg til når det gjelder brann:

I begge forskriftene er det gitt en hel del føringer for hvordan brannsikring skal utføres, spesielt gjennomføringer, som er samlebegrepet for luker, ventilasjonskanaler, rør, kabler og annet som krysser bygningsdeler.

Hva er egentlig branntetting?

Branntetting handler om å forhindre at brann og røyk sprer seg fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det skal tettes i fuger mellom tak og vegger, og rundt gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler, slik at ikke brannmotstanden svekkes.

Branntetting krever produkter som er utviklet for å tåle mer av påkjenningene ved brann og varmeutvikling. Å bruke feil produkt i arbeidet med branntetting kan i ytterste konsekvens få fatale følger.

Her gir vi deg en oversikt over de vanligste typene brannhemmende produkter og egenskapene deres.

Brannhemmende akryl

Forhindrer spredning av brann og røyk gjennom fuger i brannklassifiserte vegger og dekker. Brukes til tetting og fuging av murte konstruksjoner, tre, gips, stål og tekniske gjennomføringer.

Brannhemmende grafitt tettemasse

Spesielt utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. Brukes til branntetting av vanskelige gjennomføringer som store kabler, kabelbunter og plastrør. Kan brukes på de fleste underlag som for eksempel betong, tegl, leca, stål, tre og gips.

Merk at brannhemmende grafitt tettemasse inneholder vann og vil kreve rustbeskyttelse av en del metalloverflater.

Rørstruper

Rørstruper er plastinnpakket svellemasse av grafittmateriale for innstøping av plastrør, rør i bunt og/eller kabler i bunt. En kostnads- og plassbesparende løsning.

Brannhemmende rørmansjett

Rørmansjett som monteres på plastrør, rør i bunt eller kabler i bunt. Inni mansjetten er det et grafittbasert svellende materiale som utvider seg ved varmeutvikling, slik at ikke røyk eller brann slipper gjennom. (Disse bør ikke benyttes i områder med konstant høy fuktighet).

Brannplate

En brannplate er en plate som består av steinull med høy densistet, belagt med brannmaling på én eller to sider. Brannplater brukes gjerne til å lukke åpninger i vegger eller dekker, til utsparinger i betong, lettbetong, mur, tegl eller gipsvegger, og for tekniske gjennomføringer.

Bruk av brannplater er den raskeste metode for branntetting, og er også en enkel metode ved ettermontering. Platene etterlater en pen og slett overflate.

Gipsmørtel for brannklassifiserte vegger og dekker

Gipsmørtel passer til bruk på de fleste overflater (murte konstruksjoner, tegl, leca), men passer ikke til montering av dører eller i andre konstruksjoner med mye bevegelse.

Brannhemmende GJENNOMFØRINGER for ettertrekking av kabler og plastrør

Det finnes gjennomføringer i stål for ettertrekking av kabler og plastrør, som har grafittbasert svellemasse på innsiden. Svellemassen utvider seg og tetter ved varmeutvikling.

Branntetting skal dokumenteres

All utført branntetting skal dokumenteres av den som er engasjert for å gjennomføre branntettingen. Er det deg, så er dokumentasjonen ditt ansvar.

Følgende krav inngår i dokumentasjon av utført tetting:

  • Krav til sikkerhetsdatablad som viser komponenter som inngår i branntetting
  • Monteringsanvisning og produktdokumentasjon på komponenter som er benyttet i branntetting av gjennomføringer, må være tilgjengelig.
  • Krav til sporbarhet av branntetting, for eksempel i form av en arbeidsrapport som forteller hva som er utført og hvor.

Last ned gratis guide:  Branntetting - Hva bruker du hvor?