Branntetting-illu_1.jpg

Når firmaet ditt tar på seg oppdraget med å bygge eller rehabilitere et næringsbygg, tar dere samtidig ansvar for brannsikkerheten for mange mennesker. Hvilke produkter dere velger å bruke til brannfuging og branntetting kan være direkte avgjørende for om en eventuell brann forblir lokal, eller utvikler seg til en stor ulykke.

Aktører i byggemarkedet har i hovedsak to forskrifter å forholde seg til når det gjelder brann:

I begge forskriftene er det gitt en hel del føringer for hvordan brannsikring skal utføres, spesielt gjennomføringer, som er samlebegrepet for luker, ventilasjonskanaler, rør, kabler og annet som krysser bygningsdeler.

Hva er egentlig branntetting?

Branntetting handler om å forhindre at brann og røyk sprer seg fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det skal tettes i fuger mellom tak og vegger, og rundt gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler, slik at ikke brannmotstanden svekkes.

Branntetting krever produkter som er utviklet for å tåle mer av påkjenningene ved brann og varmeutvikling. Å bruke feil produkt i arbeidet med branntetting kan i ytterste konsekvens få fatale følger.

Her gir vi deg en oversikt over de vanligste typene brannhemmende produkter og egenskapene deres.

Brannhemmende akryl

Brann-akryl brukes 90 prosent av branntettings-jobbene. Den leveres i patron og pølse og er enkel å jobbe med. Stoffet er egnet til både store og små gjennomføringer, av både kabel og rør i vegg og tak, enten det er mur, betong, gips eller tre. Du får brann-akryl i mange varianter, men det er utviklet produkter som er spesielt egnet til disse oppgavene.

Skal du i tillegg ivareta lyd krav, så finnes det brannakryl med dokumentert god lyddemping.

Bakdytt

En bakdytt kalles også for dytteremse og brukes oftest sammen med den brannhemmende akrylen. Bakdytten kan også brukes i rørmansjetter og brannrør for å redusere spredningen av røyk.

BRANNHEMMENDE GRAFITT TETTEMASSE

Spesielt utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. Brukes til branntetting av vanskelige gjennomføringer som store kabler, kabelbunter og plastrør. Kan brukes på de fleste underlag som for eksempel betong, tegl, leca, stål, tre og gips.

Merk at brannhemmende grafitt tettemasse inneholder vann og vil kreve rustbeskyttelse av en del metalloverflater.

MØRTEL

Er det snakk om gjennomføring i et dekke, finnes det flere alternativer til tetting, som for eksempel brannhemmende gipsmørtel. Den egner seg på flere overflater, som Leca eller stål, men ikke til montering av dører eller annet som innebærer mye bevegelse. Høy grad av mekanisk motstandsdyktighet ettersom tetningen er lastbærende uten forsterkning.

rørmansjett

Rørmansjett for branntetting av plastrør, kabel og metallrør med brennbar rørisolasjon. Rørmansjetten består av en splittet sirkulær hvit stålramme med grafittbasert svellende materiale innvendig. Mansjetten lukker seg automatisk ved varmeutvikling. 

Rørmansjetter er fine ved ettermontering av branntetting. Enkel å montere med fin finish.

BRANNHYLSE

Brannhylsen består av en plasthylse kledd med grafittbasert svellende materiale innvendig som ekspanderer ved varmeutvikling. For branntetting av kabler, plastrør og kabler i trekkerør som trekkes i gjennom lettvegger, vegger og dekker av betong, lettboring, massivetre eller murverk.

Hylsen kan monteres på flere måter, støpt i betong, friksjons montert eller montert i større utsparinger. Forenkler etter trekking av rør og kabel, og gir en fin finish.

BRANNKITT

Branntettende og lyddempende kitt for kabel og metalliske rørgjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. Optimal for tetting av gjennomføringer selv med svært små åpninger mellom kabel/rør og konstruksjon - ingen minsteåpning. Enkel og rask montering - uten verktøy.

Brannplate

Har du en større åpning i vegg eller dekke, vil en brannplate være en enkel og effektiv løsning for å tette utsparingen og eventuell teknisk gjennomføring. Har du flere forskjellige tekniske gjennomføringer som skal gjennom vegg eller dekke som kabel, rør og kabelbru er en brannplate enkel og effektiv for å få tilfredsstillende beskyttelse. 

Brannplaten består av steinull med høy densistet, belagt med brannmaling på én eller to sider. Brannplater er enkel å montere og etterlater en pen hvit overflate.

 

Les også: Ta branntettingen selv

KOMPETANSE

Årsaken til at jeg tar opp disse detaljene, er du med fordel kan utføre branntettingen selv. Mange velger å sette en slik oppgave bort til spesialister. Her har du imidlertid muligheten til å tjene noen ekstra kroner på en oppgave som slett ikke er så vanskelig.

Naturlig nok bør du ta et kurs, noe en oppegående leverandør av branntettingsmidler kan gi deg.

Om du selv ikke har mulighet, bør virksomheten sørge for at i det minste én medarbeider får kompetanse på området. Da kan han eller hun lære det videre til kollegene.

Gevinstene er både økt inntekt, mer varierende arbeidsoppgaver og et mer helhetlig overblikk over prosjektet.

DOKUMENTASJON

Husk at virksomheten må kunne dokumentere den branntettingen som er foretatt. Detaljer om dette får du på kurset. Som en ekstra service kan du sette opp en klistrelapp på stedet med informasjon om hva som er gjort med hvilke midler. Spør etter slike klistrelapper hos leverandøren din.

 

CTA-branntetting

Branntetting skal dokumenteres

All utført branntetting skal dokumenteres av den som er engasjert for å gjennomføre branntettingen. Er det deg, så er dokumentasjonen ditt ansvar.

Følgende krav inngår i dokumentasjon av utført tetting:

  • Krav til sikkerhetsdatablad som viser komponenter som inngår i branntetting
  • Monteringsanvisning og produktdokumentasjon på komponenter som er benyttet i branntetting av gjennomføringer, må være tilgjengelig.
  • Krav til sporbarhet av branntetting, for eksempel i form av en arbeidsrapport som forteller hva som er utført og hvor.

Last ned gratis guide:  Branntetting - Hva bruker du hvor?